Oude! Weblog van Henk Medema

oktober 26, 2013

DE Schrijver voor de vrijheid

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 5:42 am

Wij zijn schrijvers voor vrijheid, ik ben één van de twaalf. Er staat wat op het spel: vrijheid is voor mensen ongelooflijk belangrijk. Maar er staat nog geen letter op papier. Wat moet ik schrijven?

Wat zou Jezus schrijven?

Onze Heer heeft geen enkel boek achtergelaten. Nog niet eens een blog. Er is geen interview met Hem gepubliceerd.

Er is één plek waar je Hem ziet schrijven. Het verhaal staat in Johannes 8. Het klinkt als een schaamteloos verhaal, eigenlijk een beetje raar. Veel overschrijvers van handschriften hebben ook gedacht: nee, dit hoort niet in de Bijbel thuis, en ze hebben het dus maar weggelaten.

Lees het nog maar eens. Het gaat niet over mensenhandel of slavernij (hoewel…), maar wél over vrijheid.

De overspelige vrouw, door de religieuze gezagsdragers, bewakers van waarden en normen, te kijk gezet. In de nabijheid van Jezus. ‘Meester, wat vind ú daar nou van? Zeg nou zelf: stenigen?!’

Jezus schreef op de grond.

Wist ik maar wat Hij toen schreef! De bijbeluitleggers hebben er van alles over bedacht. En je bent welkom als je óók een goede uitleg hebt…

Weer bukte Hij, en schreef op de grond.

De een na de ander dropen ze af, van de oudste tot de jongste.

De vrouw, een meisje nog, bleef alleen in het midden staan.

Jezus kwam overeind, en keek haar aan. ‘Ik veroordeel je óók niet! Ga heen in vrijheid. Zondig niet meer. Volg Mij maar: ik ben het licht dat leven brengt’.

DE auteur van de vrijheid. Hij is niet opgenomen in ons team van twaalf schrijvers. Maar ik denk en ik hoop dat Hij tóch wel mee-schrijft, in elk stukje, van ons alle twaalf…

………

[Op 22 november laat ik mij met 11 andere auteurs 24 uur opsluiten om in die tijd een

boek te schrijven over het werk van International Justice Mission (www.ijmnl.org).

Wil jij deze Freedom Challenge sponsoren door een of meer boeken te bestellen?

Misschien voor medewerkers van je organisatie, leden van je kerk, docenten van je

school… Zie  www.schrijversvoorvrijheid.nl]

Advertenties

oktober 8, 2013

Welkom in Efeze! – Gezagsstructuur & leiding: uitnodiging voor gesprek

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 12:12 pm

Welkom bij de oudsten in Efeze!  Durf ik de veronderstelling aan dat het een gezellige boel was, als (misschien op een zaterdag aan het eind van de middag?) het oudstenteam van de stad Efeze bijeenkwam? Ach, ik denk van wel. Serieus ook, natuurlijk, wat zullen we nu hebben! – maar ze konden het goed met elkaar vinden. De eenheid van de Geest als band van de vrede, citeerden ze wel onderling, met een glimlach. Met z’n hoevelen ze waren, dat weten we niet precies, want Lucas had verzuimd ze te tellen, toen ze op het strand van Milete bijeen waren gekomen. Maar de locatie veronderstelt een ruime plek, dus het zullen er vast meer dan een paar geweest zijn: tien, twintig, misschien dertig? En de (wekelijkse?) bijeenkomsten werden niet in de consistorie of in een ander bijgebouwtje van de kerk gehouden, want dat hád je toen niet. Vermoedelijk in het atrium van de woning van één van de meer welgestelde christenen. Dat maakt het ook begrijpelijk dat TImotheüs erop moest letten dat het in huis bij zo’n oudste niet een rommeltje was, met losbandige zoons of dochters die het hele huis op z’n kop zetten, of erger nog: met een pa die er dan maar op los sloeg.

Waar hadden ze het over? Ook dat kunnen we maar vaag vermoeden. Misschien over de vraag hóe en wanneer de brief van Laodicea (of ook die van Kolosse) in de gemeente in Efeze moest worden voorgelezen; broeder X was er tegen, want in L. werden ze niet heet of koud van hun eigen brief, waarom moesten ze die dan in E. lezen? Maar broeder Y was ervóór, want de apostel had het uitdrukkelijk aan de gemeente in Kolosse geschreven. En tenslotte kwam zuster Z juist tijdens dat gesprek binnen met een blad vol lekkere dingen, en met een kwinkslag gaf zij de doorslag: het zou gebeuren.

Bidden, dat deden ze vast óók, in de Geest, zeker weten. Voor Paulus, de gevangen in de Heer, maar ook met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Soms liep het een beetje uit met de tijd.

Waar ze het niet over hadden? Over de kerkgebouwen, want die waren er niet. Over de kerkorde, want die moest nog worden uitgevonden. Waarover wél? Vermoedelijk over dingen die echt belangrijk waren. Was er een voorzitter? Weten we niet, doet er ook niet toe. Was er een visie-document? Weten we wél: dat was er niet, en dat misten ze ook niet.

Wat ons wél zou interesseren: hoe werd het gezag in die gemeenten in die eerste eeuw van het christendom uitgeoefend? En als we dat zouden weten, zou dat betekenen dat wij het net zó moeten doen? Schoten ze ermee op, werd de gemeente in een duidelijke richting geleid, en hóe deden ze dat dan? En wij?

We weten wél dat de gemeente in Efeze bestond uit een rijke verscheidenheid van mensen, mannen en vrouwen. Je had er mensen die apostel-achtige gaven hadden, en een gezicht wisten te geven aan de gemeente – misschien wel het gezicht van Jezus. Als sommigen woorden van de Heer spraken, waren die uitspraken verbazend herkenbaar als afkomstig van God: je wist duidelijk dat het díe kant op moest. Er waren er ook die heel vaak op een verrassende en overtuigende manier, in woorden of daden, het evangelie communiceerden; je wist ineens dat dát de kern was, gelovigen werden opnieuw overtuigd, ongelovigen gingen geloven. En mensen-mensen had je óók, die als herders over de schapen van de kudde zorg droegen. En leraars, die Gods Woord helder konden uitleggen.

(Maar, dat herken je intussen: oudsten waren niet alleen maar herders en leraars!)

Hoe het ook ging: een selectie van al deze prachtige mensen kwam bijeen, als een ‘presbuterion’, de gezamenlijke oudsten, degenen die herkenbaar waren aan leiderschap, geestelijk gezag. Daarnaast waren er natuurlijk ook helpende werkers (diakonoi), maar de oudsten c.q. opzieners gaven sturing. Ze zochten elkaar op, ze zochten Gods aanwezigheid, vroegen Hem om leiding. De Heilige Geest, die hen als opzieners over de kudde had aangesteld, leidde hen van moment tot moment.

Zo ging dat in Efeze, vroeger. Denk ik, tenminste. En nu? En wij?

 

Ef4:3; Hd20:17vv; 1Tm3:1-7; Ko4:16; Ef6:18vv; Ef4:11vv; 1Tm4:14; 1Tm3:8vv; Hd20:28

 

LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE

vanuit het perspectief van missional ecclesiology

===================================

 

UITNODIGING

In het bovenstaande wordt de situatie geschetst die je vermoedelijk kon aantreffen in Efeze of bij een andere gemeente in de eerste eeuw van het christendom. Daarmee weten we nog lang niet alles. De vraag hoe wij het nu in het licht daarvan moeten doen, in de kerken en gemeentes van de eenentwintigste eeuw, is buitengewoon actueel, en met name de vraag hoe niet alleen in Efeze, maar ook in Apeldoorn, Aduard en Amsterdam, in Zaanslag, Zutphen en Zoutelande die kerk kan worden opgenomen in de missie van God.

Op dit moment overweeg ik een mogelijke doctoraats-arbeid aan de EThF Leuven, over (ongeveer) dit onderwerp; de precieze omschrijving is nog niet geformuleerd. Ter voorbereiding wil ik graag geïnteresseerden op academisch niveau maar met praktische interesse uitnodigen voor een zestal studie-avonden – datum en plaats nader te bepalen, in het midden van het land. Er wordt studiemateriaal aangegeven en er worden discussievragen ter voorbereiding aangereikt.

We gaan uit van drie aspecten van het thema, geformuleerd in drie benamingen die het Nieuwe Testament voor leiders (voorgangers, opzieners, oudsten) hanteert, en die samen een complete leiderschapsbeeld geven:

1. Opzieners (Gr. episkopoi)

– visie: niet het top-down formuleren van een visie-document, maar vragen stellen, antwoorden delen, doordenken van de missie en de praktische consequenties daarvan.

STUDIE: het APEST-model van Alan Hirsch &al (The Forgotten Ways)

2. Oudsten (Gr. presbuuteroi)

– relatie: hoe kunnen wij nader tot God komen, luisterend naar Gods Woord, tot Hem gaande in gebed? En ook: hoe komen wij dichter tot elkaar, hoe communiceren we met elkaar? waarover wel en waarover niet?

STUDIE: de trinitarian ecclesiology van Miroslav Volf (After Our Likeness)

3. Voorgangers (Gr. hegoumenoi)

– structuur: wie is waarvoor verantwoordelijk, wie neemt welke beslissingen? en als die beslissngen er eenmaal zijn, wat voor consequenties hebben ze?

STUDIE: kerk en discipelschap en gezagsstructuren: Graham Hill (Salt, Light and a City)

De combinatie van de drie taken van leiderschap (visie, relatie, structuur): een aantal mensen (mannnen én vrouwen) met elkaar aanvullende gaven, in interactie met de verlangens, dromen en ideeën die in de gemeente leven.

Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve het studiemateriaal.

Informatie en aanmelden: Henk P. Medema • henk@medema.nl • mob 0653194212

oktober 6, 2013

…van Vaassen naar Apeldoorn via Beekbergen

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 5:05 pm

daar gaan we dan…

Meer dan tweeëndertig jaar hebben we in Vaassen gewoond, en per half oktober gaan we het vertrouwde adres Emsterweg 96 verlaten. Het was die jaren de plek die  algemeen bekend werd omdat ‘onze’ uitgeverij er gevestigd was. Het was voor ons een eigen haard die goud waard was, en harten verwarmde. Nu komt er een ijsmaker in – warme gezelligheid wordt een plek waar ze gespecialiseerd zijn in kou. Maar dit mag gezegd worden: het is echt goed wat ze verkopen in het ijshokkie op de Gortelse hei, en op de markt in Vaassen!  We wensen ze van harte alle goeds.

Verhuizen is een hele klus. Leuk, vanwege de vele herinneringen die opduiken als je je oude spullen van tientallen jaren tevoorschijn haalt. Zwaar werk, fysiek: sjouwen. En het afscheid nemen van al het vertrouwde is een hele klus. Maar al met al: we hebben er zin in.

We gaan verhuizen naar Apeldoorn, maar nu nog even niet. De keus voor een nieuw huis kunnen we niet zó snel maken. De overbrugging gebeurt via het huren van een vakantiehuisje in Beekbergen, en de adresgegevens staan hieronder. Met de nieuwe eigenaar zijn we overengekomen dat we onze inboedel  een tijdje op de zolder van  ‘t gebouw aan de Emsterweg 96 in Vaassen mogen opslaan .

 

De verhuizing is dus beperkt – het is alleen maar sjouwen  op 12 oktober, wanneer  we alles leeg maken. (Wie nog zin heeft om een paar uurtjes te helpen: welkom, meld je even!)

 

Ons adres van 12-26 oktober:

Hoge Bergweg 19, 7361GS Beekbergen

 

Ons adres vanaf 26 oktober tot nader bericht:

Hoge Bergweg 23, 7361GS Beekbergen

 

Onze mobiele telefoonnnummers en e-mail-adressen blijven uiteraard ongewijzigd:

henk@medema.nl – 31 653 19 42 12

tinekemedema@medema.nl – 31 640 24 96 77

oktober 5, 2013

Het evangelie, dat zijn wijzélf

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 8:11 pm

 

‘Het evangelie gaat niet over armoede of relatieproblemen’, kopte het ND/Gulliver op 4 oktober 2013. De titel stond boven een artikel van ds. Gert van den Brink, hersteld hervormd predikant in Kralingseveer, die ik heb leren kennen als eenwaardevolle broeder in Christus – en die ik ‘toevallig’ ook ontmoette op de ochtend van deze publicatie. Bij het thuis herlezen dacht ik: oei.

Er staan goede dingen in dit artikel, en sommige aspecten zijn mooi verwoord. Maar de kern is niet goed. Het gaat over het boek van Richard Stearns, ‘Het gat in ons evangelie’ (Gideon, Hoornaar: 2011). Wat ds. van den Brink zegt is: het evangelie is NIET wat Stearns zegt, het is ‘de zaligheid van wie belijdt dat Jezus de Christus is’. En alles wat méér is dan dat, impliceert hij, is helemaal geen ‘goede boodschap’, laat staan de kern ervan. ‘Niet wat ik doe voor God, maar wat Hij deed en doet en zal doen voor mij, dat is pas Evangelie’.

Ik denk dat mijn broeder Gert het boek van Stearns niet goed heeft gelezen. En ik vrees dat hij de Bijbel ook niet goed leest. Mag ik nog ‘s proberen?

Het Evangelie in het NIeuwe Testament is wat God in Christus voor ons doet. Ja, dat is het – maar het is meer. En dat meerdere is niet dat wij wat terúg doen (laat staan dat alles van onze activiteit moet komen), maar dat God in Christus iets IN ons doet voor de wereld. Dat God in ons leven Christus concretiseert, belichaamt, en Hem zichtbaar en tastbaar maakt in deze in alle opzichten arme en ellendige wereld. Het evangelie dat God verkondigt, schrijft Hij in een brief, en die brief… dat zijn wij. Het is wonderlijk maar waar. Zo staat het in de hoofstukken 3 en 4 van de tweede Brief van Paulus aan de Korinthiërs. Wij bréngen niet het Evangelie, we ZIJN het.

‘Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus’ (2Kor4:5,6 HSV).

Dat is de bijbelse, complete, (sorry voor het Engelse woord) holistische visie op het evangelie. We geven de mensen niet een zak met euro’s zonder ons om hun geestelijk welzijn te bekommeren, maar we vertellen ze ook niet van Jezus terwijl we hen in allerlei armoede en ellende laten omkomen. Het is Gods bedoeling dat ‘het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees’ (2 Kor.4:11 HSV) – dat wil zeggen dat Christus handen en voeten krijgt in ons beperkte aardse bestaan.

De goede boodschap, nog eens, zijn wijzélf. En de geadresseerden zijn de zondaars, de armen en berooiden, de mensen met relatieproblemen, de mensen die een stukgeslagen ziel hebben of arm van geest zijn of een hongerig lichaam hebben. Wij zijn een brief van Christus. De vraag is: hebben wij onszelf ooit op de post gedaan?

oktober 2, 2013

STUDIEKRING: LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 8:13 pm

LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE

vanuit het perspectief van missional ecclesiology

===================================

Deze uitnodiging is uitgedeeld op het NGP-symposium ‘De kerk op een kruispunt’ op 2 oktober 2013 gehouden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, maar is ook voor andere geïnteresseerden bestemd.

 

Op dit moment overweeg ik een mogelijke doctoraats-arbeid aan de EThF Leuven, over (ongeveer) dit onderwerp; de precieze omschrijving is nog niet geformuleerd. Ter voorbereiding wil ik graag geïnteresseerden op academisch niveau maar met praktische interesse uitnodigen voor een zestal studie-avonden – datum en plaats nader te bepalen, in het midden van het land. Er wordt studiemateriaal aangegeven en er worden discussievragen ter voorbereiding aangereikt.

 

We gaan uit van drie aspecten van het thema, geformuleerd in drie benamingen die het Nieuwe Testament voor leiders (voorgangers, opzieners, oudsten) hanteert, en die samen een complete leiderschapsbeeld geven:

 

1. Opzieners (Gr. episkopoi)

visie: niet het top-down formuleren van een visie-document, maar vragen stellen, antwoorden delen, doordenken van de missie en de praktische consequenties daarvan.

 

STUDIE: het APEST-model van Alan Hirsch &al (The Forgotten Ways)

 

2. Oudsten (Gr. presbuuteroi)

relatie: hoe kunnen wij nader tot God komen, luisterend naar Gods Woord, tot Hem gaande in gebed? En ook: hoe komen wij dichter tot elkaar, hoe communiceren we met elkaar? waarover wel en waarover niet?

 

STUDIE: de trinitarian ecclesiology van Miroslav Volf (After Our Likeness)

 

 

3. Voorgangers (Gr. hegoumenoi)

structuur: wie is waarvoor verantwoordelijk, wie neemt welke beslissingen? en als die beslissngen er eenmaal zijn, wat voor consequenties hebben ze?

 

STUDIE: kerk en discipelschap en gezagsstructuren: Graham Hill (Salt, Light and a City)

 

De combinatie van de drie taken van leiderschap (visie, relatie, structuur): een aantal mensen (m/v) met elkaar aanvullende gaven, in interactie met de verlangens, dromen en ideeën die in de gemeente leven.

 

Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve het studiemateriaal en een commitment tot consistente aanwezigheid.

Informatie en aanmelden: Henk P. Medema • henk@medema.nl •mob 0653194212

 

Blog op WordPress.com.