Oude! Weblog van Henk Medema

november 25, 2012

Op handen en voeten door de Bijbel

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 6:09 pm

Eerbiedig de Griekse tekst van het Nieuwe Testament lezen, consequent, elke dag een vers. Vertalen. En dan twitteren. Iedere ochtend opnieuw.

Een paar jaar geleden begon ik die oefening vanuit de Hebreeuwse tekst van Genesis 1:1, gewoon als aardigheid, omdat ik toen bezig was met het scheppingsverhaal en er nog eens helemaal grondig doorheen wilde: wat staat er ook weer precies in de grondtekst? Na Genesis 2 had ik niet zo’n zin in de zondeval (tja… ;-)) en bedacht toen dat je het begin van het Evangelie heel mooi kunt nalezen in Johannes 1, het (eeuwige) begin van Jezus. Dus dwars door het evangelie van Johannes heen, en daarna door zijn brieven. En toen, een beetje aarzelend wel, begonnen met Openbaring, vers voor vers. Dat is nu ook klaar.

HEERLIJK is dat, dit zorgvuldige bijbellezen! Zeker, het lezen van lange stukken van het Woord van God hoort er ook bij: als je dat niet doet, heb je niks aan losse tekstjes. En eerlijk gezegd is ook het zorgvuldige analyeren van de structuur van de Schriften (bijbelse theologie) van groot belang om die teksten niet los te laten liggen, maar ze óók niet als puzzelstukjes naar eigen believen bij elkaar te leggen.

Maar het lezen, één vers per keer, en dan heel erg je best doen er geen theologie aan toe te voegen: gewoon de Griekse tekst vertalen, tout court. Het format van één tweet, 140 tekens, helpt je daarbij, en de discipline om niet minder, maar ook niet meer te zeggen dan wat de Woorden inhouden.

Ik ga ermee door. Na de afsluiting van Openbaring ga ik beginnen aan Paulus, de Efezebrief. Nu al weet ik dat het pittig zal zijn. Het hele eerste hoofdstuk en een stukje van het tweede hoofdstuk is in het Grieks vrijwel één zin (nou ja, daar zou je meer over kunnen zeggen, maar dat doe ik nu even niet…). Ik zeg maar niks, ik ga iedere ochtend ergens tussen 6 en 7 het Griekse NT weer nemen, en me laten verrassen. En twitteren. Volg me gerust: @medema.

Advertenties

november 11, 2012

Seks, het paradijs, en de onherroepelijke vrijheid

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — henkmedema @ 6:18 pm

=====

Een tienjarig meisje schrijft aan Barack Obama, en de president stuurt een antwoord: http://bit.ly/TzPHvz

=====

 

Eerst even denken vóór je verder leest. Wat een mooi briefje van dat kind! En wat vind je van het antwoord van de Amerikaanse president?

Oeps. Je had al bijna gezegd: wat goed, wat mooi! Maar dan bedenk je: wacht even, dat is waar, ik ben christen. En dús tegen het homohuwelijk.

Twee boeken heb ik dezer dagen herlezen: Jenell Paris, THE END OF SEXUAL IDENTITY, en Andrew Marin, LOVE IS AN ORIENTATION. Of ik het met de auteurs eens ben? Nee, dat zou zelfs nauwelijks kunnen, daarvoor geven ze te weinig antwoorden, en werpen ze beiden teveel vragen op. Maar je wordt er wel op een heel goede manier door in de war gebracht.

Andrew Marin schrijft over de manier waarop wij als christenen communiceren met (wat hij noemt) de GLBT-community: the Gay / Lesbian / Bisexual / Transgender gemeenschap. Dat is natuurlijk niet één onverdeelde groep, maar als je met zulke mensen (sorry voor de generalisatie) in gesprek raakt, wat zou je dan als christen zeggen? Bedenk maar eens wat.

Jenell Paris heeft het over wat seks nu eigenlijk is, en zij maakt het ons niet makkelijk. Je seksualiteit is niet een reeks eigenschappen die uitputtend bepalen wie je bent. Als je hetero bent, ben je veel méér dan dat, en als je homo bent idem. Seksualiteit is niet alleen maar het hebben van fysieke gemeenschap met een ander mens. Ook niet alleen maar een zoekrichting om tot een partnerschap te komen: boer zoekt vrouw, of boer zoekt man, of boerin zoekt man. Het is veel méér, en tegelijk is het veel minder.

 

Als christenen hebben wij standaard antwoorden op de beide vragen die in deze twee boeken aan de orde komen. Tegen niet-christenen zeggen wij: we zijn tegen (o.a.) het homohuwelijk, punt, uit, het Woord van God zegt ons dat, en dat lezen we in een aantal teksten, die wij je nú zullen voorlezen.

En als christenen zeggen wij tegen elkaar: seks is goed en mooi, maar alleen binnen het huwelijk; vóór het huwelijk moet je je van iedere seksuele daad verre houden, en als je eenmaal getrouwd bent, ga je een verrukkelijk paradijs binnen. (Of, zoals een christen-spreker over dit onderwerp eens per ongeluk zei: ik ben voor seks, maar niet voor het huwelijk…)

Kloppen die beide standpunten?

Tja. Ik ben helemaal niet vóór een homohuwelijk. En evenzeer: allerminst voor een egohuwelijk, of voor een verstandshuwelijk, of voor een verliefdheidshuwelijk. Of voor een eurohuwelijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het moet je toch wel verbazen: als twee mensen zo’n homohuwelijk kiezen, en besluiten in dit ‘vat’ liefde te gieten, dan weigert God niet die liefde te laten werken. Lees het briefje van dat tienjarige meisje nog maar eens (en denk nog maar eens na over het antwoord van Obama!).

Tja. Wij, mijn vrouw en ik, zijn bijna veertig jaar getrouwd, en we hebben een bijzonder goed huwelijk. Is alles binnen dat huwelijk glorieus en verrukkelijk? Af en toe. Soms zelfs in bijzondere mate. Maar een paradijs is het echt niet elke dag en elke nacht. We leven, en we doen ons best goed met elkaar om te gaan, maar dat leven gaat vaak genoeg niet goed. En toch zijn we erg blij met elkaar.

 

Dit is geen boek, het is maar een blog. Brede verhandelingen zul je hier niet aantreffen. Denk maar en reageer maar.

Een enkele overweging nog: weet je nog hoe de toegang tot het paradijs was geregeld, in Genesis 3? Precies: met een scherp zwaard afgesloten.

Na de keus voor de boom van de kennis van goed en kwaad is er geen weg meer terug. Zeker, het was een zondige keus, het was dé zondeval. Adam en Evan besloten van die verboden boom te eten en dus bij wijze van spreken op de troon van God te gaan zitten. Een keus voor vrijheid. Het was een zondige keus, maar de gevolgen waren niet meer terug te draaien. Blijvende, onherroepelijke vrijheid.

Je kunt dus sinds de zondeval kiezen voor een man-vrouw huwelijk, een man-man huwelijk, een vrouw-vrouw huwelijk, en wat je ook maar wilt. Moreel maakt dat wel degelijk wat uit. Maar zélfs als je keuzes maakt die moreel niet kloppen met Gods wet, dan kun je tegelijk ook ándere keuzes maken die wél ruimte bieden voor de liefde van God. En omgekeerd ook: zelfs al heb je uit alle opties gekozen voor de moreel juiste, dan kun je tegelijk je hart verhard hebben tegen Gods liefde, zodat Hij daarmee geen toegang heeft bij jou. En in het laatste geval: hou dan alsjeblieft je mond over al die verkeerde keuzes die mensen maken…

Is dit ingewikkeld? Jazeker, dat is zo. In een mensenwereld die voor eigen keuzes heeft geopteerd, zit de boel raar in elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die tegenstander van God, de satan, de oude slang die óók in Genesis 3 z’n op opstak.

Pastorale overwegingen voor omgang met christenen? Vraag naar de oriëntatie van hun hart, of dat wel of niet vol is van Jezus, en bouw van daaruit verder.

Evangelistische overwegingen voor de omgang met mensen van deze wereld? Vraag naar de gerichtheid van hun hart, en hoe open ze staan voor God. En begin dan met respect een gesprek, in een onbevangen, luisterende houding.

Mee eens? Vast niet helemaal. De wereld zit ingewikkeld in elkaar. Laat je eigen overwegingen maar horen.

 

 

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.