Oude! Weblog van Henk Medema

januari 17, 2012

De Kerk: liefde, lichaam, taal

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 7:54 am

Het klinkt als seks. Maar het gaat toch echt over de Kerk. Vanmorgen moest ik ‘even’ voor een radio-uitzending samenvatten wat ik had geschreven over de missie van God in zijn Gemeente. Wat er in TOTAAL CHRISTENDOM in hoofdstuk 3 staat is eenvoudig samen te vatten.

 

Liefde: de veilige geborgenheid in de liefde van de Vader. In 1953 werd een klein tweejarig meisje, dat later mijn vrouw werd, tijdens de vloed gered uit een huisje aan de Boezemsingel in Papendrecht. Haar veiligheid bestond, terwijl ze werd weggevoerd, niet uit een dijk waarvan alle gaten weer gesloten werden, maar in de sterke vaderarmen die haar droegen. Niet de sterkte van waterdichte dogma’s en kerkregels geven ons veiligheid, maar de Vaderliefde.

 

Lichaam: de belichaming van Christus zijn wij, met z’n allen, als Kerk. En niet bekleed met een harnas als dat van Saul, want daar win je de oorlog niet mee, dat begreep David heel goed – niet de harde, uitwendige organisatie, maar de toewijding van ons hart gaat het verschil uitmaken. Handen en voeten van Jezus, lichaam van Christus.

 

Taal: de principiële vertaalbaarheid van het evangelie in ons dagelijkse leven. Wel wat anders dan de Koran, die alleen maar in de oorspronkelijke Arabische tekst geacht wordt te gelden. Het Woord van God is voortdurend vertaalbaar, en dat betekent een blijvende oefening in het spreken van Gods taal. ‘Everything must change’, zoals Brian McLaren in een revolutionaire bui zei – niet omdat het zo leuk is om te veranderen, maar omdat wij als Kerk willen communiceren met deze wereld.

 

Vergis ik me nu, of gaat het over de Vader, de Zoon, de Geest?

Advertenties

januari 14, 2012

HOED MIJN SCHAPEN

Filed under: Uncategorized — Tags: , — henkmedema @ 8:28 pm
Op de een of andere manier kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Ron van der Spoel erg veel van mensen houdt. Hij is oprichter van Passie voor Preken (maar heeft minstens evenveel passie voor mensen), is gemeente-predikant geweest, werkt nu bij Open Doors, en reist momenteel de hele wereld door om mensen te helpen weer ándere mensen te helpen in het vinden van de Vader.
In íets meer dan één adem heb ik zijn boekje ‘Hoed mijn schapen’ uitgelezen, het eerste deel van de Jethro-reeks. Het duurt even voordag je het concept ervan begrijpt: zowel op de achterkant van het omslag als in de inleiding wordt gesproken over de vijf taken die Mozes aan de leiders van Israel gaf als resultaat van het advies van Jethro (Exodus 18), maar je vindt dat rijtje, geloof ik, pas helder vanaf blz. 45. Zo zijn er nogal wat dingen waar je als uitgever door je eigen beroepsdeformatie over valt. De ordening van de stof en de omschrijvingen zijn niet steeds consistent, zoals bijvoorbeeld Luthers opsomming van de drie pijlers voor het geestelijke leven op blz. 22v: oratio, meditatio, tentatio (gebed, overdenking, aanvechting): het kostte me geruime tijd om deze drie aspecten weer terug te vinden op blz 23, 26, 30, eenvoudig omdat ze in de kopjes niet meer op dezelfde manier worden aangeduid. Nou ja. Daar kom je wel overheen.
Het belangrijkste is dat dit een geestelijk boekje is. Het is geschreven door pastores, maar de auteur blijkt als doelgroep voor ogen te hebben niet per se dominees, maar geestelijke leiders in het algemeen, voorgangers, oudsten. Een formeel-ambtelijke omkadering kom je niet tegen. Ik lees het gemakkelijk en met veel zegen in de achtergrond van een ‘vrije’ gemeentevorm, terwijl predikanten / dominees er de kern van hun taak in zullen herkennen.
Wat ook de al of niet formele ambtsomschrijving mag zijn, of welke naam ze ook dragen: geestelijke leiders moeten geestelijk zijn (op God gericht) en opbouwend (op de mensen gericht, in een ouderwets woord ‘stichtend’) hun werk verrichten. De mediteer-verzen, vragen en opdrachten, en de vele praktische punten laten de hartslag voelen van wat echt geestelijk leiderschap is. Er komen nog vier boekjes, waar we dus vreugdevol naar mogen uitzien.
[www.jethrofoundation.com]

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.