Oude! Weblog van Henk Medema

oktober 28, 2011

HEERLIJK eenvoudig

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 8:30 am
Een korte, heerlijk eenvoudige blog deze keer, genoemd naar de titel van het pas verschenen boek van Johan ter Beek – @iPadstor – dat ik in één adem heb uitgelezen. Nou ja, in twee adems of iets meer, maar het is wel heerlijk ademhalen.
Eigenlijk heb ik geen tijd voor een recensie, zeker niet voor zo’n boekbespreking waarin je jezelf als recensent én theoloog verschrikkelijk serieus neemt. Johan bouwt z’n verhaal op via zeven metaforen: de verteller, de zus, de dirigent, de kokkin, de monnik, het kind, de rechter. Daardoor weet hij een trigger op de verbeeldingskracht van de lezer te zetten, waardoor je gedachten zichzelf (in de uitdrukking van de Psalmen in oude Statenvertaling) in je vermenigvuldigen.
Wat niet betekent dat ik het in alle dingen theologisch met de auteur eens ben. Maar dat is nu juist het punt van eenvoud: dat is niet noodzakelijk eens-zijn. En ons gebrek aan eenvoud in de kerk en in het koninkrijk van God wordt zo vaak veroorzaakt door het oneens-zijn over van alles en nog wat, waarin we ons gelijk moeten hebben en halen.

Na het lezen van dit boekje moest ik aan de eerste verzen van 2 Korinthe 11 denken. Eenvoud is eenvoud jegens Christus. Het verliezen van die eenvoud is eeuwig zonde, letterlijk en figuurlijk. En dat nare proces is begonnen, zegt Paulus, bij de zondeval, in Genesis 3, bij de slang aan wie Eva gehoor gaf. Wij geven maar al te vaak gehoor aan datzelfde serpent, de inblazing van de duivel, die fluistert: een andere Jezus! een andere geest dan dé Geest! een ander evangelie dan hét evangelie! En de slang komt ermee weg, en neemt ons mee naar de afgrond en de duisternis.
Eenvoud, gerichtheid op Christus alléén! Samen delen in Hem. Gewoon doen, dan doe je al gek genoeg. Samen genieten van alles wat Hij is. En die theologie? Heerlijk ontspannen bepraten met elkaar in de gemeenschap de heiligen, en in een open wereld. Heerlijk eenvoudig. Bedankt voor je boek, Johan.

Advertenties

oktober 19, 2011

Occupy Europa

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 5:02 pm
Wat is Occupy? Ga maar naar Wall Street, ga naar het Damrak, of bezoek www.occupytogether.org – ik kan het allemaal niet precies analyseren, ben de afgelopen week niet in Amsterdam en de afgelopen maand niet in NY geweest.
Wat er wél makkelijk in te herkennen is, is het economisme van de westerse wereld. In verschillende media heb ik er al jaren geleden iets van gezegd: dat het nieuwe Europa de afgodendienst van het economisme dient. En dat dit, merkwaarigerwijze, precies past bij het laatste bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 13 – ‘Het [eerste beest] kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.’
Europa, het werelddeel dat haar naam ontleent aan de Griekse oppergod Zeus, die haar in stierengedaante ontvoerde en vervolgens ontmaagde. Het beest van Openbaring 13, volgens een uitleg die ik onderschrijf, de anti-christelijke gedaante van ons werelddeel, het herstelde Romeinse rijk. Economisme, de aanbidding van de euro, en de weigering om iets anders te dragen dan het getal dat daarbij hoort. Jawel, het was dát getal, 666.
Is het anti-economisme van Occupy dan vanzelfsprekend de goede beweging? Dat weet ik niet, zeker is dat niet per definitie zo. Maar wie de breuklijnen in onze westerse wereld niet ziet, is stekeblind.
Een of andere beweging is hoe dan ook nodig. We kunnen straks niet de schuld geven aan de Europese regeringsleiders, maar wijzélf zullen op de een of andere manier moeten weigeren het merkteken van het Beest te dragen. Misschien heel eenvoudig: tegenover de beweging van de antichrist staat toch niets anders dan de beweging van Christus?

oktober 12, 2011

Het Nieuwe Bijbellezen: onbevangen

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 5:14 am

‘Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er zeker niet binnengaan’, zei Jezus, toen de mensen kleine kinderen bij Hem brachten (Lukas 18 vers 17). De Nieuwe Bijbel Vertaling gebruikt een ietwat andere uitdrukking, die toch ook heel goed is: ‘wie er niet voor open staat als een kind…’ Ontvangen, krijgen – niet dóen, geen inspanning, zoals de rijke man in het onmiddellijk daarna komende gedeelte wilde: ‘Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ Nee: ervoor open staan.

Kadootjes krijgen, daar zijn kinderen heel goed in, daar staan ze erg open voor. Van verjaardagen voorbereiden wéten ze, van aftellen: nog zóveel nachtjes slapen. Sinterklaas: je schoen zetten! En dan bijna niet kunnen slapen omdat je wilt weten wat erin komt.

Hoe het komt dat je dat verleert, dat is voer voor (kinder)psychologen. Maar blijkbaar kun je het ook léren, je kunt weer worden zoals kinderen, zegt Jezus. Er is zelfs geen andere weg om het koninkrijk van God te ontvangen.

Het koninkrijk van God ontvangen, het hele koninkrijk! Niet ‘de helft van mijn koninkrijk’, zoals Esther van haar koninklijke echtgenoot aangeboden kreeg, nee: het hele Rijk. De koning te rijk. Dat is haast niet te bevatten; onze wijd geopende armen kunnen zoveel niet aan.

Een van de manieren waarop Gods koninkrijk tot ons komt, is de Bijbel. Weet je nog wanneer je voor het eerst in dat Boek las? Ik weet het niet meer, en de meeste christenen waarschijnlijk niet. We zijn ervaren bijbellezers geworden. Mooi toch, dan zou het je des te makkelijker af moeten gaan! Mooi niet! We hebben vaak al teveel in Gods boek gelezen, we zijn niet onbevangen meer. We kijken er niet meer van op, we geloven het wel. Zodat wij, als we hopen dat God iets tegen ons gaat zeggen, niets meer horen.

Onbevangen ontvangen is de houding dat alles kan en mag gebeuren. Want je weet dat je je in de nabijheid van God hebt ‘gewaagd’, op roep-afstand. Dan loop je natuurlijk het risico dat Hij inderdaad iets tegen je gaat zeggen.

Je moet, kortom, niet alleen onbevangen gaan lezen in de Bijbel, maar ook ontvankelijk.

 

LEES MEER in het zojuist verschenen boekje HET NIEUWE BIJBELLEZEN, door Elbert Boot, Hylke-Renso Britstra, Age Romkes onder redactie van Henk P. Medema. Bij ieder exemplaar van de pas verschenen editie van HET NIEUWE LEVEN een exemplaar gratis.

Blog op WordPress.com.